Home / LTDH

LTDH

Kinh nghiệm học giỏi môn Toán

Việc học thật giỏi có lẽ đã trở thành một trong những mục tiêu cấp bách cần đạt được của mỗi bạn học sinh. Nhưng việc phải học như thế nào cho giỏi quả thật khó khăn, nhất là đối với môn Toán học luôn đòi hỏi các em tính …

Read More »

Đề Cương Ôn Thi Môn Văn THPT Phần 3

CHUYÊN ĐỀ ĐẤT NƯỚC, NGUYỄN KHOA ĐIỀM KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ NHỮNG ĐỀ THI VỀ BÀI ĐẤT NƯỚC PHẦN 1 : KIẾN THỨC CƠ BẢN Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thế hệ các nhà thơ trẻ thời chống Mỹ như: …

Read More »

Đề Cương Ôn Thi Môn Văn THPT Phần 2

VIỆT BẮC – TỐ HỮU Kiến thức cơ bản về Bài thơ: Việt Bắc I. Hoàn cảnh sáng tác – Việt Bắc là khu căn cứ đầu não của cuộc kháng chiến chống Pháp. – Tháng 7 năm 1954 hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, hòa bình lập lại ở …

Read More »